Otsi lõpetajat:

    Lea Tall

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • BA
  • EAÕK Lelle kiriku Kristuse surikuju konserveerimine ja säilitamine kirikutingimustes
  • Juhendaja: Theodora Kormpaki (MA), Merike Kallas (MA)

Töö eesmärk on segamaterjalidest koosneva õigeusu kirikutekstiili, Lelle kiriku surikuju konserveerimine ning selle säilitamse ja hoiustamisega seonduvate küsimuste lahendamine. Töö annab võimaluse tutvuda konservaatori vaatevinklist põneva, keerulise ja olulise osaga Eesti õigeusu rikkalikust ja mitmetahulisest kultuuripärandist.

Lelle kiriku Kristuse surikuju on horisontaalne tekstiil-ikoon, kus lõuendmaalil kujutatakse hauas lebavat Kristust. Maal on ümbritsetud vasksete paelte, tikandi ja narmastega kaunistatud tekstiilääristega. Kogu tagumist külge katab vooder, mis on eraldi kinnitatud maalile ja ääristele.

EAÕK Lelle kiriku Kristuse surikuju peale konserveerimist

Töö sisaldab ülevaadet Kristuse surikuju kasutamisest, arengust, tehnikatest ja ikonograafiast ning EAÕK Lelle kiriku ja abikoguduse lühitutvustust. Käsitletakse kirikutekstiili materjale, nende seisundit ning uuringuid EKA Maalikonserveerimise stuudio, TalTech Mehaanika ja tööstustehnika instituudi, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ning Muinsuskaitseameti Kunstimälestiste osakonna spetsialistide abiga. Samuti kirjeldatakse konserveerimisvalikuid olukorras, kus mitme naelareaga kinnitatud voodri tõttu puudub ligipääs objekti sisemistele osadele, lõuendmaali kasutatakse ebatraditsioonilises asendis ning sellele asetatakse teenistustel evangeelium. Peale mitmeid arutelusid ja konsulteerimist EVM Kanuti konservaatoritega otsustati parandada vaid surikuju olulisemad kahjustused pealtpoolt ilma selle kihte avamata.

Töö põhirõhk on surikuju tekstiiliosa konserveerimisel, mis nõuab väga suurt täpsust, kannatlikkust ning teose olemusse süvenemist niitide ja kiudude tasandini. Ülevaade antakse ka maaliosa konserveerimistöödest.

Kuidas tagada surikujule paremad tingimused väikses Lelle maakirikus, kus köetakse vaid jõuluteenistuseks?

Selgitati, millised on sellele segamaterjalidest sakraalesemele sobivad hoiutingimused ning EAÕK vaimulikelt ja kirikutekstiilide asjatundjatelt uuriti küsimustike abil surikujude kirikus hoidmise tavasid. Niiskeid kirikutingimusi arvestades leiti sobivad materjalid, millest valmistada hoiustamise abivahendid.

Kogu tööprotsessi vältel oli oluline hoida tähelepanu kirikutekstiili austusväärsel rollil ja arvestada ajaloolise tekstiili sageli märkamatut haprust ning erinevate materjalide kohati vastanduvaid vajadusi.