Otsi lõpetajat:

    Liis-Marel Aak

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • BA
  • Ulatuslike kadudega paberalusel kunstiteoste konserveerimine. Õlimaali “Raadi mõis” ning monotüüpia “Natüürmort pardiga” näitel
  • Juhendaja: Merike Kallas, Tõnu Uusküla

Käesolev bakalaureusetöö keskendub kahe paberalusele õlivärvidega teostatud kunstitöö konserveerimisele. Esimene teos “Natüürmort pardiga” on Eesti kunstniku Ano Mägi-Palmi 1961. aastal teostatud monotüüpia. Teine õlimaal “Raadi mõis” kujutab 1937. aastal maalitud Raadi mõisa.

Monotüüpia “Natüürmort pardiga” enne konserveerimist. (Foto: autor)
Monotüüpia “Natüürmort pardiga” peale konserveerimist. (Foto: autor)
Õlimaal “Raadi mõis” enne konserveerimist. (Foto: autor)
Õlimaal “Raadi mõis” peale konserveerimist. (Foto: autor)

Kuigi mõlemad kunstiteosed on maalitehniliselt erinevad, kus maal “Raadi mõis” on teostatud lõuendmaali struktuuri järgivalt ning “Natüürmort pardiga” graafika valdkonda kuuluvalt monotüüpia tehnikas, siis ühendab mõlemat objekti sarnaste materjalide kasutus ja kahjustuste iseloom. Kumbki töö on teostatud õlivärvidega paberalusele ning mõlema objekti kahjustusi iseloomustasid suuremõõtmelised tervet pildikihti läbivad kaod.

Maali “Raadi mõis” suurim kadu. (Foto: autor)
Monotüüpia “Natüürmort pardiga” suurim kadu. (Foto: autor)

Paralleelselt muud tüüpi paberalusel kunstiteostega, ei ole paber-õlimaalid suutelised pikalt säilitama enda struktuurset püsivust ja esteetilist välimust. Peamisteks probleemideks on tavaliselt kas paberaluse ühe peamise koostisosa, tselluloosi lagunemine, erinevate kihtide sise- ja välispinged või õlisideaine esinemisega paberkandjal kaasnevad õliseideaine imbumine, valgumine või kõige levinum paberaluse värvimuutus.

Teose “Natüürmort pardiga” tehniliste uuringute sihiks oli tuvastada maalil kasutatud materjalid, ülesehitus ning seisukord. Tehnilised uuringud aitasid luua selge ülevaate teose kahjustuste ulatusest, mida visuaalsel vaatlusel ei tuvastatud. Näiteks kattis pildipinda hallitusekiht ning bioloogiliste kahjustuste ekskrementide põhjal määrati paberaluse kadude põhjustajaks harilik nahanäkk.

Teose “Natüürmort pardiga” pinnal esinenud putuka ekskremendid. (Foto: Mart Viljus)
Teose “Natüürmort pardiga” pinnal esinenud hallituse eosed. (Foto: Mart Viljus)

Konserveerimistöid aitas juhendada Eesti Kunstimuuseumi paberalusel kunstiteoste konservaator Tõnu Uusküla, kelle suunamisel teostati ka ühed mahukamad etapid nagu maalikadude parandamised kiht-kihiliselt Jaapani paberiga ja märgpabermassiga valamise meetodil ning teoste taustamine uuele toestavale alusele.

Käesolevast kahest teosest pakkus kõige enam väljakutset suuremõõtmeliste pildikihikadudega ning paksule kartongalusele teostetud õlimaali “Raadi mõis” konserveerimine, mis nõudis selle iseäralikest omadustest tulenedes põhjalikke materjalide uuringuid ja sobilike meetodite välja töötamist. Katsetuste tulemusel õnnestus välja töötada sobilik metoodika ning viia lõpuni maali konserveerimine.

Maali “Raadi mõis” kadude parandamine Jaapani paberiga. (Foto: autor)