Otsi lõpetajat:

    Riina Degtjarenko

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Nutikad tööriided inimestele, kes töötavad rahvahulkadega
  • Juhendaja: Janno Nõu

Kooz disaini ettepanek keskendub inimeste abistamisele, kes assisteerivad väiksemas või suuremas mastaabis rahvahulki avalikel üritustel, keskendudes töörõivastesse integreeritud disaini lahendusele, mis muudab nende töö tõhusamaks suhtlemisel ja nende vajadustele vastavaks. Magistritöö rakendab inimkeskseid ja kaasava disaini praktikaid ning ühendab need nutikate tekstiili- ja intelligentsete materjalide lahendustega, et parandada rahvahulga assistentide omavahelist suhtlust ja selle läbi kogu teenust. Disainikontseptsioon on välja töötatud disainmõtlemise uurimise metoodikaid kasutades ja nutikate tekstiili lahenduste toel.

Disainiettepanek Kooz on nutikatesse töörõivastesse integreeritud multifunktsionaalne side tugiseade inimestele, kes töötavad rahvahulgaga suuruses 28-400 inimest. Disainitud koos rahvahulga abimeeskondade ja rahvarohketel sündmustel osalejatega nende vajadusi silmas pidades. Kooz disaini lahendus pakub kiiret ja tõhusat suhtlust rahvahulga assistentide vahel ürituse algusest lõpuni ja võimaldavad töötajatel omavahel ning sidusrühmadega suhelda digitaalse nutika sideseadme kaudu, mis sisaldab digitaalset platvormi.