Otsi lõpetajat:

    Darja Jefimova

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • MA
  • Mägi materjalid. Konrad Mägi maalide haprusest tehniliste uuringute valguses
  • Tutor(s): Hilkka Hiiop (PhD), Johanna Lamp (MA)

Magistritöö eesmärgiks on analüüsida konflikte Konrad Mägi pärandi edendamisel, tihedal eksponeerimisel ning konserveerimisel tehniliste uuringute rakendamise kaudu. Kunstiteoste tehnilised uuringud aitavad tuvastada paljale silmale nähtamatuks jääva teabe, mille mõistmine aitab paremini ette kujutada töö originaalset seisukorda ning samuti ära hoida või aeglustada mõningaid lagunemisprotsesse. Laiemalt käsitletakse antud töös ka kunstimuuseumide põhjusi ja motiive niivõrd arvukate välisnäituste korraldamisel, vaadeldes seda enesekolonisatsiooni mõiste kaudu. Lisaks vaadeldakse mäluasutuste tähtsaimate funktsioonide, säilitamise ja eksponeerimise, vastuolulisust läbi muuseumieetika prisma.

Tehnilised uuringud teostati 23 maali alusel, mis kuuluvad Eesti Kunstimuuseumi kollektsiooni. Dokumenteerimislahendustena oli käesoleva magistritöö raames kasutusel erinevad multispektraaluuringud (lähi-infrapuna, ultraviolett, röntgen) ja pinnamuutuste pildistamine (RTI ehk Reflectance Transformation Imaging). Multispektraalset informatsiooni kogutakse objektide pildistamisel erinevatel lainepikkustel ja erineva intensiivsusega, mille abil on võimalik tuvastada seda, mida tavavalguses ei näe – avastada alusjooniseid või ülemaalinguid. Sõltuvalt aparatuurist saab tuvastada loetavaid erinevusi ka värvides, mis paljale silmale tunduvad ühesugused. Lisaks võime saada teavet ka hilisematest parandustest. Samuti teostati ka mitmeid instrumentaalanalüüse (XRF, SEM-EDS, ATR-FT-IR), mille kaudu on võimalik uurida proovis olevaid keemilisi sidemeid ning molekuli struktuuri, mis
aitab määrata materjalide koostise. Materjali valikute ja teatud tehnikate kasutamise mõistmine aitab ka väärtustada ja isegi kinnitada maalide autentsust, seega uuringute tulemusi on võimalik kasutada ka Konrad Mägi maalide atribueerimisel.

Konrad Mägi “Siniallik”, UV
Konrad Mägi “Romatüdruk” IR
Konrad Mägi “Klaara Holsti portree” mikroskoobipilt
Ultraviolett-fotograafia
Röntgenfotograafia
Värviproovi analüüs
Konrad Mägi “Norra maastik” UV
Konrad Mägi “Sirelid” IR