Otsi lõpetajat:

    Siiri-Liis Huttunen

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • BA
  • Prügi või varandus: ehitusmaterjali taaskasutamine ja väärtustamine Eestis
  • Juhendaja: Triin Reidla ja Triin Talk

Eestlased on oma süsinikujalajälje suurusega maailma esikümnes. Kliimaneutraalsuse või ka lihtsalt säästlikuma eluviisi poole pürgides on valdkondi, millega tegeleda ja ideid potentsiaalsetele lahendustele mitmeid. ehk oleks mõistlik alustada kõige suuremat mõju avaldavatest sektoritest?


Eestis tuleneb 40% heitgaaside koguhulgast ehitussektorist. See protsent kajastab vaid hoonete kasutamist. Samas kulub hoone elukaare energia tarbimisest vaid 20% selle kütmisele ning ülejäänud 80% ehitusmaterjalide tootmisele ja ehitustöödele.


Saastamise vähendamiseks ja loodusvarade ammendumise tõttu on materjalide taaskasutamine vajalik ja ilmselge lahendus. Lisaks kliimasäästlikkusele on vanal ehitusmaterjalil ka ajalooline ja esteetiline väärtus. Kulutuuripärandi kaitse ja säästva renoveerimise põhimõtteid rakendades on ehitussektori kaudu võimalik mõjutada regionaalseid, sotsiaalseid, kliima ja kultuuripärandiga seotud väljakutseid.


Lõputöö eesmärk on uurida traditsioonilise ehitusmaterjali taaskasutamist mõjutavat õigusruumi, erinevate osapoolte kogemusi taaskasutamisel ning teha ettepanekuid selle hõlbustamiseks.