Otsi lõpetajat:

    Elin Kenzie Kornav

  • Sisearhitektuur
  • BA
  • Aktiveeruv disain
  • Juhendaja: Ville Lausmäe, Emil Ruubel

Nägemine, kuulmine, kompimine, haistmine ja maitsmine on meeled, mis annavad võimaluse kogeda keskkonda sellisena nagu retseptorrakud
informatsiooni meeleelunditele vahendavad. Füüsikalisi stiimuleid, mis muutuvad närviimpulssideks, saab mõjutada ja elavdada teadliku ruumiloome abil, mis on kooskõlas inimeste kõige primitiivsemate aistingutega.
Disainerina on mu peamiseks huviks luua ruumi, mis toetab, aktiveerib ja arendab kasutajat.
Projekti käigus disainisin ruumikogemust toetava helilahenduse, mis reageerib kasutajate aktiivsustasemele. Inimese liikumise kiirust saab teisendada muusikalistes terminites tempoks. Helitempo määramine keskmise liikumiskiiruse abil toetab ruumis tegutsemist. Inimese kaugus andurist on muusikaliselt teisendatav omavahel kooskõlalisteks nootideks. Noodi mängimine sõltub sellest, milliselt kauguselt inimene ultraheli kiirt läbib. Nii on ruumis mängitav meloodia iga kord erinev, sõltudes kasutajate aktiivsusest.