Otsi lõpetajat:

    Helet Loodus

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC
  • Positsioneerimise ümbermõtestamine, propageerimaks aktiivset elustiili pimedate ja vaegnägijate seas
  • Juhendaja: Ruth-Helene Melioranski

Käesolev Magistritöö uurib hilisemas eluetapis nägemise kaotanud inimeste takistusi iseseisvuse säilitamisel. Eesmärk on leida tõhus viis, kuidas pakkuda vähenenud nägemisvõimega inimestele kindlustunnet iseseisval ringiliikumisel.

ADDA on tehnoloogiline platvorm, mis ühendab andmehalduse ja robootika võimalused, et võimaldada vaegnägijatel ja pimedatel inimestel iseseisvalt liikuda. Selle peamine eesmärk on pakkuda piiratud nägemisega inimestele kunstlikku kaaslast, mis hõlbustab liikumist ja soodustab aktiivset elustiili. See disainilahendus võimaldab kasutajatel avastada oma ümbrust ja liikuda ilma teise inimese osaluseta.

Seade on varustatud anduritega, mis koguvad asjakohast teavet keskkonna kohta ja tuvastavad takistused aegsasti, tagades liiklemisel ohutuse ja turvalisuse. Lisaks pakub digitaalne assistent reaalajas ümbritsevast verbaalset kirjeldust, mis võimaldab kasutajatel olla ümbritsevast teadlikum ning vähendades hirmu ja ärevust tavapärasest erinevates olukordades.

Süsteemi kirjeldus
Lahendusettepanek