Otsi lõpetajat:

    Janno Rasmus Dreger

  • Disaini ja tehnoloogia tulevik
  • MSC

Kuidas ennetada potentsiaalselt võlakriisi sattuvate inimeste elustiili-inflatsiooni?
Juhendaja: Martin Pärn

Käesolev magistritöö uurib disainiuuringute abil, kuidas ennetada elustiili-inflatsiooni
teket nende jaoks, kellel on oht võlgu jääda. Teema on aktuaalne seetõttu, et üha
rohkem inimesi on jõudnud väljapääsmatusse olukorda, kus nad ei saa hakkama enda
igakuiste kulutustega. Viimane on tingitud sellest, et soovitakse hoida elustiili, mille
tarbeks on võetud laenu.

Kuigi võlakriisi langenute jaoks on olemas riiklikult ehitatud süsteem, siis antud töös
loodud lahendus on mõeldud pigem inimestele, kes võivad võlakriisi sattuda. Autorile
on teada, et teoreetilisi vahendeid saab õppida koolist, pereliikmete või sõprade käest,
kuid see pole piisav. Kõik eelnev jääb teoreetiliseks ja praktilisi näiteid on selles
süsteemis liiga vähe. Praegusel hetkel oli autorile nähtav trend see, kuidas inimesed
elavad palgast palgani ja kuidas nende elustiili valikud on selle osati ka tinginud.
Sealjuures tuleb silmas pidada ka kehvasid laenutingimusi, millega on inimesed ennast
koormanud.

Teema on autorile aktuaalne, kuna ta töötab finantsinstitutsioonis ja näeb
igapäevaselt, kuidas inimesed võtavad üha rohkem laene, kui nad tegelikult tagasi
maksta suunaksid. Seega soovib autor pakkuda välja süsteemi, mis paneks inimesed
mõtlema, kas soovitud kulutused on vajalikud või mitte.

Autor viis läbi uurimisintervjuud eksperdi ja erineva rahalise taustaga inimestega.
Analüüsi käigus leidis autor, kuidas raha inimesi mõjutab, kuidas nad sellega ümber
käivad ning mis motiveerib neid asju ostma. Antud lõputöö pakub välja digitaalse
platvormi nimega Lifestyler, mille eesmärk on toetada neid, kellel on oht sattuda
võlakriisi. Disainitöö üldine eesmärk on mitte ainult harida inimesi teoreetiliselt, vaid
juhendada neid praktiliste näidete toel, kuidas impulsiivseid rahaotsuseid teistmoodi
juhtida.

Süsteemi onboarding
Onboardingu ülevaade
Süsteemi turvalisus ja läbipaistvus
Süsteemi kaustamine
Kuu planeerimine
Nädalavahetuse planeerimine
Tasuta tegevuste nimekiri