Otsi lõpetajat:

    Karl Kukk

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Toode ja süsteem: Biomassi gaasistamisel põhineva hajusenergia koostootmisseadme vastutustundlik integreerimine energiasüsteemi
  • Juhendaja: Triin Jerlei, PhD

Oma lõputöös kasutasin Süsteemidele Orienteeritud Disaini (SOD) metoodikat, et mõista uue toote kasutusele võtmise mõju seda ümbritsevatele süsteemidele. Lõputöö tulemusena valmis laiaulatuslik ja kompleksne gigakaart, mis loob pildi erinevatest süsteemidest, mis mõjutavad ühte biomassi gaasistamisel toimivat hajusenergia väike-koostootmisseadet. Tuginedes sellele kaardistusele lõin süsteemidisaini, kus sama seade on integreeritud puidutoodete firma E. Strauss energiasüsteemi vastutustundlikul ja keskkonnasõbralikult viisil.