Otsi lõpetajat:

    Liis Kalda

  • Moedisain
  • MA
  • Dekonstrueeritud kübar: väärtustava taaskasutuse ja andmebaasipõhiste narratiivide potentsiaal peakattebrändi kontseptsiooni väljatöötamisel.
  • Juhendaja: Julia Valle Noronha ja Piret Puppart
  • Vilt, ripspael, nahk, metall, paber, vinüül

Uurin oma magistritöös väärtustava taaskasutuse ja andmebaasipõhiste narratiivide potentsiaali peakattebrändi kontseptsiooni väljatöötamisel, püüdes vastanduda moetööstuse tootmise ja tarbimise kiirusele, mis on vähendanud rõivaste väärtust. Käesoleva töö põhiküsimuseks on: kuidas säilitada kasutatud vintage-kübarate lugusid neid samal ajal dekonstrueerides? Veel soovisin teada saada, kuidas vildi taaskasutamisel selle vigu ja puudusi väärtustada, ning kui kasulik on arhiivandmebaasi koostamine toodete lugude jutustamisel. Teoreetiline osa keskendub eseme loo olulisusele brändiloomes, rõiva väärtuse muutumisele ajaloos, dekonstruktsionistliku moe taustale ning vildi kui materjali erisustele nende teemade võtmes. Töö praktiline osa tegeleb objektipõhise uurimuse abil vildist vintage-kübarate lugude säilitamisega. Valminud kollektsioonis on kasutatud vanade peakatete originaaldetaile ning muudetud varasemad ebatäiused disainelementideks, väärtustades ja tõstes esile nende ajaloolist konteksti.