Otsi lõpetajat:

    Liis Tisler

  • Aksessuaaridisain
  • MA
  • Emotsionaalselt kestlik aksessuaar modulaarsuse näitel
  • Juhendaja: Marta Konovalov (Põldma) ja Merle Visak

Oma erialases praktikas olen keskendunud modulaarsele aksessuaarile ja märganud, et see muudab toote mitmekülgsemaks, põnevamaks ja mängulisemaks. Mõistsin, et mängulisus on üks viis, kuidas tekitada sidet toote ja kasutaja vahel, mis panustab toote eluea pikenemisele.

Magistritöö eesmärk on uurida, kuidas modulaarsuse poolt pakutav mängulisus saab muuta aksessuaari emotsionaalselt kestlikumaks ja seeläbi keskkonnaalaselt jätkusuutlikumaks?

Mäng on viis, kuidas luua objektiga dialoog. Uurides modulaarse aksessuaari ja mängu vahelisi seoseid, leiab palju ühisjooni. Mänguline aksessuaar kaasab kasutaja disainiprotsessi, mis suurendab interaktiivsust tootega. Pakkudes kasutajale võimalust mängida aksessuaariga, loon ruumi emotsionaalse sideme ja uute tähenduste tekkeks.