Otsi lõpetajat:

    Marin Nooni

  • Tekstiilidisain
  • BA
  • Keelatud armastus. Tekstiiliteraapia läbi kasvava kunstiteose loomise
  • Juhendaja: Piret Valk, Krista Leesi
  • Kasvav tekstiilist kunstiteos ja tekstiiliteraapia päevik
  • 50 x 100 cm (3 tk)

See on lugu ühest haigusest ja selle mõtestamisest läbi kasvavate tekstiilide. See on teraapiline teekond, mis koosneb kolmeosalisest kunstiteosest ja selle valmimise protsessi kirjeldavast, loomingulisest päeviku formaadis enesepeegeldusest. Kõik teose osad on arenenud paralleelselt ja täiendavad üksteist.

Töö fookuses on taimekasvatus- ja tekstiilimaailma kokkusidumine. Just need on siin keelatud armastuse rollis. Teos otsib vastust küsimusele, kuidas peaks elama inimene, kes väga armastab nii toataimi kui kodutekstiile, kuid kellele ühe haiguse tõttu ei ole need lubatud. Näitusekülastajatel on võimalus kasvavat kunstiteost kasta ja läbi selle kogeda teost erinevate meelte abil.