Otsi lõpetajat:

    Meeri Krass

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Loovprotsessi juhtimise alused ning mudeli loomine EKA tootedisaini osakonna tudengite erialaprojekti kontekstis
  • Juhendaja: Eva Liisa Kubinyi

Minu töö keskseks teemaks on loovprotsessi juhtimine. Töö taotluseks oli mõista ja vähendada loovprotsessiga kaasnevat kaootilisust ning segadust selle juhtimisel. Et seda teemat paremini mõista, kaardistasin erinevaid lähenemisi loovprotsessi kontseptsioonile ning meetoditele, mida disainerid oma praktikas kasutavad või uurinud on. Oluliseks suunanäitajaks ning reaalsuse sidumiseks teooriaga olid ka vestlused disaini tudengitega nende kogemusest oma loovprotsessi juhtida. Kogutud sisendi põhjal koostasin loovprotsessi toetava mudeli, mis jagab loovprotsessi etappideks ning pakub välja meetode ja tööriistu, mida oma töös kaaluda.

Ekspositsiooni ideeks on visualiseerida disaineri loovprotsessi, mis kulgeb kobamisi läbi kaose, ilma selge struktuurita versus loovprotsess, milles esinevad vahelduvad etapid ja selgus. Soovin anda vaatajale mõista, mida tähendab loomine disaineri jaoks ning julgustada disainerit leidma selles oma teed.