Otsi lõpetajat:

Department: Klaas (MA)

Maris Maasikas-Korts

Minu magistritöö kajastab ülitundlikkust kui inimese isiksuse iseloomulikku tunnust psühholoogilisest aspektist ja seob selle loomeprotsessiga. Magistritöö väljundina valmisid puhumistehnikas teostatud klaasskulptuurid, mis väljendavad ülitundliku inimese iseloomulikke omadusi – neile omast õrnust, kuid samas ka neis peituvat sisemist tugevust.

Kateriin Rikken

Magistritöö on kantud soovist leida meetmeid kaasaegse klaasikunstiedendamiseks, juba toimiva toetamiseks ja parendamiseks, koostöö- jatugivõrgustiku loomiseks. Millised asjaolud on Eesti klaasikunsti jätkusuutlikkuseleohud, millised võiksid positiivset arengut toetada? Kuidas kaasata publikut jalaiendada tuntust; panustada kunstniku kui indiviidi tööolu parendamisse?