Otsi lõpetajat:

Department: Urbanistika (MA)

Nabeel Imtiaz

The Infrastructure of border regime: Neocolonial subjugation of life in modern democratic societies.  In 2015, the European Union’s border regime witnessed a paradigm shift in managing migrant mobilities due to the so-called ‘migration crisis’. This change involved the implementation of digital technologies, such as databases and biometrics, to ‘socially sort’  migrants and refugees, as well as …

Daria Khrystych

Alates 2013. aastast on Ukraina kriisis, alustades Euromaidani kodanike meeleavaldustega ja sellele järgnenud Venemaa sõjalise sissetungiga. Viimane kutsus esile massilise vabatahtliku tegevuse laine, mis lõpuks kujundas kriisis oleva ühiskonna jaoks olulise tugisamba. Käesolevas väitekirjas pakun välja idee “vabatahtlikkusest” kui mitteametlikust tööst, vastupidiselt selle peavoolus tuntud kodanikuaktiivsuse käsitlusele. Toetudes feministlike sotsiaalse taastootmise teoreetiliste arutlustele tutvustan magistriitöös …

Oleksandr Nenenko

21. sajand on olnud Ukraina jaoks väljakutsuv aeg. Vene invasiooni algus 2022 aasta veebruaris süvendas olemasolevaid probleeme, mis on toonud kaasa väga keerulise ja laialdase eluasemekriisi. Lõputöö käsitleb eluaseme olukorda Dnipro linnas ja Dnipropetrovski oblastis; annab kriisist täpsema arusaama; ning tõstab esile vajaduse süsteemse lähenemise järele eluaseme pakkumises, mis arvestaks praegusest kriisist mõjutatud inimeste lugudega. …