Otsi lõpetajat:

    Ariana Kaseleht

  • Muinsuskaitse ja konserveerimine
  • BA
Töö käsitleb nõukogudeaegset arhitektuuri Eesti muinsuskaitsealadel, selle ajalugu ja väärtustamist. Antud töö eesmärk on luua kokkuvõtlik pilt nõukogude ajal valminud hoonestusest praegustel muinsuskaitsealadel, uurida antud perioodi arhitektuuri väärtustamist muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamise valguses ning anda ülevaade muinsuskaitsealade korraldusest läbi aegade nõukogudeaegse arhitektuuri koha pealt. Täpsemalt käsitletakse nelja linna: Pärnu, Kuressaare, Tartu ja Võru.

  • Nõukogudeaegne arhitektuur muinsuskaitsealadel ja selle väärtustamine tänapäeval
  • Tutor(s): Riin Alatalu, PhD