Otsi lõpetajat:

    Kristofer Soop

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • AVANG 59° 39´ N, 25° 42´ E | Loksa sadama, Loksa ja Lahemaa piirideülene ruumikäsitlus Läänemeremaade kontekstis
  • Juhendaja: Andres Alver, Douglas Gordon

Avang 59° 39´ N, 25° 42´ E on lihtsalt üks proaktiivne ruumiline läbimäng, mis tegeleb Loksa sadama, Loksa ja Lahemaa ruumipotentsiaalide avamisega. Asetan nn fookusala (eelnevad kolm ala) laiemasse konteksti ning pakun välja 6 erinevas skaalas visiooni. See laiem kontekst on Läänemereregioon, Kesk-Läänemere piirkond, Soome lahe piirkond ja Eesti. Visioonidele tuginedes olen välja pakkunud Loksa sadama planeeringulahenduse eskiisi, mis koosneb omakorda 4-st võimalusest. Nimetan neid võimalusi avanguteks, kuna põhiline sekkumine seisneb seni suletud tööstussadama osaliselt avalikuks muutmises – avamises. Töö tulemusena selgus, et pisut “uinunud” linnade, nagu seda on Loksa, “ülesäratamiseks” ei pruugi ilmtingimata kolossaalseid investeeringuid vaja minna. Teinekord piisab olemasolevate ruumipotentsiaalide “turgutamisest”, ümbermõttestamisest ja piirideüleste võrgustike loomisest.

Tallinn-Helsinki-Lahemaa klaster
Absoluutne ruum | suhteline ruum
4 ruumitüüpi
Täpne piiriolukord
Hajus üleminekuruum
VISIOON I – Tallinn-Helsinki-Lahemaa klaster on kõrgelt hinnatud mitmekülgse ruumiprogrammiga tuumala Läänemereregioonis
VISIOON II –  Lahemaa ja Loksa on Tallinn-Helsinki-Lahemaa klastri koosseisus kõrgelt hinnatud ja atraktiivne loodustuumala Kesk-Läänemere piirkonnas
VISIOON III – Lahemaa ja Loksa on Eesti põhjaranniku keskne meri-maa loodustuumala ning Soome lahe piirkonna linnadevõrgustiku oluline sõlmpunkt
VISIOON IV – Lahemaa meri-maa klaster
VISIOON V – Loska avang
Stsenaarium 1 – Loksa rohesadam
Stsenaarium 2 – Loksa tööstussadam
Stsenaarium 3 – Loksa avasadam
VISIOON VI- Avang 59° 39´ N, 25° 42´ E
AVANG 1 – Valgejõe promenaad
AVANG 2 – Loksa avalik veeskamisala
AVANG 3 – Loksa looderand
AVANG 4 – Lahemaa merevärav
Tööstussadama võimalik üleminekuala
Üleminekukoridori võimalus
Üleminekukoridori võimalus
Üleminekukoridori võimalus