Otsi lõpetajat:

Department: Keraamika (MA)

Rita Rebaine-Lonks

„Taotluslik nihe – lauanõud multisensoorseks söömiseks” on magistritöö projekt, mille raames olen nõude loomisel teinud meelega vigu, et nende kaudu tuua esile tajuga seotud omadusi. Uurin seeläbi, millised meeled – kompimis-, nägemis-, maitse-, kuulmis- ja haistmismeel – lauanõude kasutamise protsessis rolli mängivad. Mõtisklen ka selle üle, kas nihestatud nõud võivad kasutamisel inimese tähelepanu teravdada. Tunnen …

Sanna Lova

Väljapanek kuulub magistritöö “Keraamiline glasuuripalett” juurde, mis kujutab endast keraamika-tehnoloogilist rännakut ulatusliku värvigammaga maalipaleti välja töötamiseks keraamikas. Eeskujuks olnud maalid Eesti kunstiajaloost suunasid autorit nii koloriidivalikul kui autoritehnikani jõudmisel.

Karola Rianne Mahhova-Reinholm

Inimtsivilisatsioon oma pidevas püüdluses edasi areneda jätab tihti tähelepanuta inimesi toetava eluvõrgustiku. Mitte-inimkeskne disain suunab meid oma prioriteete ümber hindama ja arvestama kõikide elusolendite vajadustega.  Need keraamilised pesad näitavad sellise muutuse poole püüdlevat lahendust. Pesad on konstrueeritud nii, et need jäljendaksid õõnsustes pesitsevate erakmesilaste elupaiku ja pakuksid mesilastele elamisvõimalusi paikkondades, kus looduslikud pesitsusvõimalused on vähenenud.  …

Haeun Kim

Kunstiloomes kasutatav tehisintellekt tekitab kunstnikes ja disainerites hirmu, kuna see võib hakata nendega tööalaselt konkureerima. Samas nagu varasemate tehnoloogiliste läbimurretega, võib ka tehisintellektist saada koostööpartner, mis avab loovtööle uued võimalused. Käesolev projekt uurib seda võimalust, katsetades tehisintellekti inimesesarnaseid omadusi, selle kujutlusvõimet ja inimese tõlgendust selle vigadest. See tõstatab huvitavaid küsimusi loome piiride, omandiõiguse ja koostöö …