Otsi lõpetajat:

    Loora Orav

  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA

Tööstuskanepi rakendamine arhitektuurse materjalina ehitussektori keskkonnamõju vähendamiseks Eestis

Juhendajad: Martin Melioranski, Raul Kalvo

Kogu maailma CO2 emissioonidest moodustab 11% ehitussektoris laialdaselt kasutusel olev materjal – betoon. Sellele statistikale tuginedes võib väita, et keskkonnasõbralikemate materjalide kasutamine betooni asemel aitaks maailma jätkusuutlikumaks muuta.

Eestis kasutatakse vaid osa kanepi tegelikust potentsiaalist, sest valdav osa sellest jäetakse jäägina põldudele. Statistikaameti andmetel oleme võimelised kasvatama kanepit suurel hulgal, kuid meil puudub saagi töötlemise võimalus muuks kui seemneks, mida ei kasutata ehitusmaterjalina. Tegelikult on kanepist võimalik toota jätkusuutlik, kohalik ja väikese energiakuluga ehitusmaterjal.

Magistritöö eesmärk oli uurida kanepibetooni omadusi ja selle kasutusalasid ning avastada võimalusi, kuidas seda rakendada Eesti ehituses mittekestlikumate materjalide asemel. Lisaks määrasin töö käigus potentsiaalse kanepi töötluse tehase optimaalse mahu, asukohad Eestis ja materjali kasutamise näitlustamiseks projekteerisin tehase.

Kanepi töötluse tehase asukohtade määramine Eestis
Kanepi töötluse tehase näide