Otsi lõpetajat:

    Maria Kristiin Peterson

  • Tekstiilidisain
  • MA
  • Disaineri roll tarbijajärgse tekstiilijäätme ringlussevõtul lõngaarenduse ja kudumikollektsiooni näitel
  • Juhendaja: Reet Aus
  • Kudumidisain, masinkudumine

Uurimustöö otsib lahendusi vanadele, jäätmeiks muutunud rõivastele ja kodutekstiilidele läbi nende mehaanilise ümbertöötlemise, lõngaarenduse ja uute toodete loomise. Põhinedes ringdisaini printsiipidele, on töö eesmärgiks uurida eeskätt disaineri rolli selles protsessis-  tema valikute ja otsuste mõju tarbijajärgsete tekstiilijäätmete ringlussevõtul. Töö koondab endasse tekstiili- ja moetööstuse keskkonnamõju ülevaate ning neile lahendust otsiva praktilise disainiarenduse protsessi. See kätkeb endas nii kasutatava materjali ettevalmistust, tarbijajärgsetest tekstiilijäätmetest ümbertöödeldud lõngade arendust kui ka kudumipärandist inspireeritud kudumite loomist.

Töö tulemusena uurib autor disainerina enda loomingust lähtuvat praktilise töö protsessi, mille käigus valmib kuuest komplektist koosnev kudumikollektsioon. Lõngade koostises on lisaks vanadele rõivastele kasutatud ka kohalikku lambavilla, väärindades seeläbi muidu jäägina kasutamata jäävat väärtuslikku ressurssi.

Fotod: Laura Vaim.