Otsi lõpetajat:

Department: Tööstus- ja digitootedisain (BA)

Erik Heiki Veelmaa

Eesti väikelinnad on juba pikemat aega kahanemas ning disain võib mängida määravat rolli selle olukorra muutmisel. Käesolev bakalaureusetöö uurib, miks Eesti väikelinnad on sellisesse olukorda sattunud, seda nii ülemaailmse kui ka kohaliku konteksti kaudu, pakkudes sealjuures spekulatiivse ja süsteemi disaini meetodeid kasutades võimalikke arengusuundasid. Tööst areneb välja uudne tööriist – linnapersoonad – mis on loodud …

Karl Kukk

Oma lõputöös kasutasin Süsteemidele Orienteeritud Disaini (SOD) metoodikat, et mõista uue toote kasutusele võtmise mõju seda ümbritsevatele süsteemidele. Lõputöö tulemusena valmis laiaulatuslik ja kompleksne gigakaart, mis loob pildi erinevatest süsteemidest, mis mõjutavad ühte biomassi gaasistamisel toimivat hajusenergia väike-koostootmisseadet. Tuginedes sellele kaardistusele lõin süsteemidisaini, kus sama seade on integreeritud puidutoodete firma E. Strauss energiasüsteemi vastutustundlikul ja …

Ane Laande

Minu projekti eesmärk oli kujutada ette Eesti patsiendiportaali ehk Digiloo rolli aastal 2045 ja uurida, kuidas see võiks patsienti tulevikus võimestada. Tegin projekti käigus koostööd projekti omanike, tuleviku eakate ja tehisintellektiga. Protsess hõlmas Eesti tervishoiusüsteemi uurimist, individuaalsete töötubade läbi viimist ja ajurünnakuid koos tehisaruga. Tulemuseks oli disaini ulme narratiiv, mis mõlgutab mõtteid tuleviku tervishoiu tehnoloogiasõbralikkuse, …

Meeri Krass

Minu töö keskseks teemaks on loovprotsessi juhtimine. Töö taotluseks oli mõista ja vähendada loovprotsessiga kaasnevat kaootilisust ning segadust selle juhtimisel. Et seda teemat paremini mõista, kaardistasin erinevaid lähenemisi loovprotsessi kontseptsioonile ning meetoditele, mida disainerid oma praktikas kasutavad või uurinud on. Oluliseks suunanäitajaks ning reaalsuse sidumiseks teooriaga olid ka vestlused disaini tudengitega nende kogemusest oma loovprotsessi …

Uko-Aija Heintalu

Pimedate jaoks mõeldud mängu prototüüpi tehes pidasin oma eesmärgiks luua nauditav ja kaasahaarav mängukogemus, mis on täielikult ligipääsetav nägemispuudega mängijatele. Mäng räägib inimesest, kes on pime ja on kaotanud oma koera. Mängija ülesandeks on leida koer 3D virtuaalmaailmas, kasutades oma kuulmismeelt ja probleemilahendusoskust. Mängu prototüüp keskendub mängu põhimehaanika ja funktsioonide demonstreerimisele, mis on: helilised objektid, …

Nicole Winona Mikli

Kliima soojenemine ja keskkonnaprobleemid on praegu äärmiselt aktuaalsed ning on selge, et nendega tuleb tegeleda. Noortes inimestes on aga märgatud suurt ärevust ja hirmu tuleviku ees seoses looduse kadumisega. Kuigi nad kuulevad probleemidest palju, tunnevad nad puudust lahendustele orienteeritud oskustest, mis aitaksid neil murega tegeleda. Selle lõputöö eesmärk on ennetada seda ärevust ning pakkuda uuele …

Anita Elina Mürisep

Avaliku ruumi mõiste on viimastel aastatel üha enam tähelepanu pälvinud, sest see on oluline meie igapäevaelu, meeleolu ja meid ümbritseva maailma tajumise kujundamisel. Avalikku ruumi pean ma kodu ja töö/kooli järel kolmandaks kohaks, kus inimesed veedavad suurema osa oma ajast. Sellest tulenevalt on avalike ruumide kvaliteedil ja ilmel suur mõju üksikisikute ja kogukondade füüsilisele, sotsiaalsele …

Kaspar Timm

Tihti kaotavad vanad kaubad väärtuse, sest tootjad proovivad võimalikult kiiresti uue mudeli turule saada. Toote vananemine on ka tarbijapoolne probleem, mille põhjuseks on inimese janu uute, värskete kogemuste järele. Tihtilugu toote pakutud omadused ja sõnumid ei arene inimesega koos. Esemed võivad ajaga ka lihtsalt ära väsida. Oma bakalaureusetöös uurisin, kuidas kodus taaselustada oma vana kontoritooli. …

Katariina Kivi

Viimasel ajal on palju kõneainet tekitanud Tallinna linnaruum ja selle puudused ning kohalikele elanikele on kodulinna inimsõbralikumaks muutmine aina südamelähedasem. Oma bakalaureusetöös keskendusin elava linna tähenduse otsimisele ning proovisin leida viise selleni jõudmiseks. Töö praktilises osas disainisin isetehtava pingi juhise, järgides taktikalise urbanismi põhimõtteid. Pink on mõeldud näiteks kodutänavale asetamiseks, et tänavat elavamaks muuta ja …

Kelly Heleen Kaldra

Eestis sureb igal aastal südame- ja veresoonkonna haiguste tõttu ligikaudu 8 000 inimest, millest umbes kümnendik on südame äkksurmad. Hetkel lahkub peale äkksurma elusalt ning terve närvikavaga haiglast ligikaudu 12% kannatanutest. Kombineerides elustamisvõtteid ning AED aparaadi kasutamist, võib kannatanu pääsemise võimalus olla kuni 74% kõrgem. Eestis pole aga ühtset kaardistust kasutatavate elustamisaparaatide paiknemisest ning ka …