Otsi lõpetajat:

Department: Arhitektuur ja linnaplaneerimine (MA)

Katariina Mustasaar

Projekt uurib, kuidas reostunud pinnase puhastamine taimtervendamise tehnoloogia abil võiks suunata endise tööstusliku sadama kujunemist kaasaegseks linnaruumiks. Käsitledes pikaajalise tervendusprotsessi käigus maastikku kui seotud süsteemi, kujuneb igapäevaruum, mis toob mere tasapisi linnale lähemale. Taimtervendamine juhib maastiku kaudu keskkonnaprobleemidele tähelepanu ning ilmestab, et rakendades täpseid teadmisi keskkonnast, on võimalik saavutada loodusega vastastikune ja kasulik koostöö. Töös …

Linda Li Arro

Läbimõeldud ruumilahendustega linntööstuskvartalid mitmekesistavad linna ja aitavad sellel keskkonnasäästlikumalt toimida. Linna sobivad mõõduka suurusega tööjõumahukad ja tellimuspõhised ettevõtted. Linnatööstuskvartalid saavad olla segafunktsionaalsed omapärased linnaosad, kus linlane saab kasu tööstusega koos elamisest. Jagatavad varjualused pakuvad linlasele sportimisvõimalusi ja kogukonnasüdmuste kohti, vähendavad linnas liiklevate mootorsõidukite arvu ning säästavad õhukvaliteeti ja kütusekulu. Segamajad tagavad ööpäevaringselt aktiivse, turvalise linnaosa …

Carolina Reidma

Magistritöö fookuseks on Maakri kvartali Rävala ja Stockmanni parkimismaja taasmõtestamine. Antud magistritöö eesmärk on leida parkimismajade näitel lahendusi ressursside paremaks haldamiseks ja linnaruumi mitmekesistamiseks näidates parkimismaja hoonestruktuuri potentsiaali avalikus ruumis ja kaasajastada infrastruktuuri tänapäevaste eluviisidega. Ruumi väärtus linnades järjest kasvab ning kohanemisvõimeline parklahoone tõstab seda väärtust veelgi rohkem. Oluline on kasutada ja taastada olemasolevaid struktuure …

Olari Paadimeister

This master’s thesis seeks to meet the growing challenges of climate change through using density as a spatial tool that aims to make Tallinn a more compact city in the future. Urbanization of Tallinn through densification of the inner city and suburbs will provide more efficient use of energy, achieve higher level of critical mass …

Katrin Lang

Magistritöö eesmärgiks on uurida hoonete kasutusest väljalangemise põhjuseid ja pakkuda võimalusi hüljatud hoonete taas kasutuselevõtuks, et väärtustada ruumi kus nad asetsevad. Teoreetilises osas keskendun omandile, teen ettepaneku muuta Eesti seaduseid, et tagada hooldamise kohustuse jagamist ja soodustada ajutise kasutamise võimalusi. Praktilises osas keskendun soodsale renoveerimisele, keskkonnasõbralikule ehitamisele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele. Sealhulgas pakun välja nn „tööriistakasti“ …

Kristofer Soop

Avang 59° 39´ N, 25° 42´ E on lihtsalt üks proaktiivne ruumiline läbimäng, mis tegeleb Loksa sadama, Loksa ja Lahemaa ruumipotentsiaalide avamisega. Asetan nn fookusala (eelnevad kolm ala) laiemasse konteksti ning pakun välja 6 erinevas skaalas visiooni. See laiem kontekst on Läänemereregioon, Kesk-Läänemere piirkond, Soome lahe piirkond ja Eesti. Visioonidele tuginedes olen välja pakkunud Loksa …

Delija Thakur

Magistritöö eesmärgiks on uurida arhitekti rolli ringse ehitusmudeli kontekstis, käsitledes tühjana seisvat Liivalaia kohtumaja, mida lähiaastatel tõenäoliselt lammutatakse. Lisaks hoone ümbermõtestamisele keskendun töös tõhusa materjali kasutamise ja selekteeriva lammutuse põhimõtetele. Tõstatan jätkusuutlikkuse definitsiooni küsimuse arhitektuuris olemasolevate hoonete ümbermõtestamise kontekstis. Lisaks energiakasutuse vähendamisele tuleb jätkusuutlikkust mõista laiemalt, hõlmates ehitusmaterjali jäätmete vähendamist ja ringlussevõtu põhimõtteid. Ehitusmaterjalide ringmajanduse …

Kadi Pihlak

Magistritöö eesmärgiks on esiteks luua ühtne sõnavara ja sellega seotud metoodika, et rääkida rattateede ühendustest eri valdkondade vahle, mitte põhineda ainult arvamusel. Teiseks on eesmärk näidata, kuidas need väärtused tõlgenduvad füüsilisse keskkonda. Selleks kirjeldan ma esmalt olemasolevat olukorda ning olulisi lähtedokumente. Seejärel selgitan kergliiklusteede kavandamise üldiseid põhimõtteid, mis sõltuvad sihtkohtadest, kasutajatest, läbitavatest vahemaadest ja ohutusest. …

Anett Griffel

Magistritööga loodud projekt tegeleb mereääre väärtustamise ja avamisega. 8 kilomeetri pikkune rannajoon Kakumäe sadamast Meeruse sadamasse on oluline osa Tallinna rohekoridorist, mis asub väga kiirelt arenevas piirkonnas. Põhja-Tallinna linnaosas ennustatakse aastaks 2038 elanike arvu kasvu 44 000 inimese võrra.  Teekond sadamast sadamasse on vaheldusrikas keskkond eriilmeliste ruumiosadega – Kakumäe jahisadam, Merirahu elamurajoon, Eesti Vabaõhumuuseum, Mustjõe …

Art Bogdanovics

Magistritöö teemaks on uurida kuidas ja miks tuua ülikoolis tehtav teadus ka inimesteni väljaspool akadeemiat. See väljendub projekti näol Tartu Ülikoolile uue avatud keskuse loomisega. Keskus on kavandatud akadeemiliseks kohtumispaigaks, mis ühendab tavakodanikke, akadeemilisi ringkondi ja üliõpilasi. Projekti eesmärk on luua keskne kontaktpunkt avalikkuse ja ülikooli vahel.